Änglapolicy och Upphovsrätt

**UPPHOVSRÄTT**


*** hÄnglar & Wings är ett Ängel-företag *** 

Det innebär att vi lättar lite på vår Copyright
och tillåter dig att sälja dina färdiga alster
så länge du har handstämplat dom.

Du får gärna skicka in kort och andra alster till tidningar, tävlingar mm
oavsett om det publiceras på papper eller på internet.

Extra glada blir vi om du även hänvisar till att det är
stämplar från hÄnglar & Wings som du har använt.

Alla motiv från hÄnglar & Wings är skyddade av Upphovsrättslagen och EUs direktiv om skydd för upphovsrätt.
Det är inte tillåtet att mekaniskt eller manuellt kopiera eller reproducera något som har med våra motiv att göra.
Det är inte tillåtet att via hemsidor, bloggar, forum eller andra kanaler sälja, dela ut eller organiserat sprida uppstämplade motiv.
Det är inte heller tillåtet att ladda upp bilder av eller länkar till uppstämplade men icke färglagda motiv på internet. Tagga oss gärna på Instagram så kanske vi delar ditt alster.
@hanglarwings + #hanglarwings

OBS! Som ett alster räknas tex ett dekorerat kort med handstämplat och färglagt motiv,
en dekorerad ask, en tavla eller andra likvärdiga alster. SNÄLLA! vattenmärk alltid dina bilder,
eller lägg en penna tvärs över bilden när du visar det du gjort på nätet!
Det är för både vår skull och din egen skull ang. upphovsrätten till en bild.
En uppstämplad "papperslapp" är inget alster.

Den som använder våra stämplar förbinder sig att respektera detta och vi förbehåller oss rätten
inte sälja till den eller dem som vi bedömer inte respekterar eller inte kommer respektera upphovsrättsreglerna.